Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad nového vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 (spolu s Dodatkem) na redakční praxi
Název práce v češtině: Dopad nového vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993
(spolu s Dodatkem) na redakční praxi
Název v anglickém jazyce: How new edition of Czech Orthography in year 1993 affected the work
of selected Czech newspapers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2007
Datum zadání: 21.06.2007
Datum a čas obhajoby: 21.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK