Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novinář a novinářství v kresbě Humoristických listů 1858-1870
Název práce v češtině: Novinář a novinářství v kresbě Humoristických listů 1858-1870
Název v anglickém jazyce: Journalist and journalism as drawing's object in Humoristické listy 1858-1870
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2007
Datum zadání: 08.08.2007
Datum a čas obhajoby: 21.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Oponenti: PhDr. Milan Kruml
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK