Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krym jako objekt geopolitických vztahů Ruska a Ukrajiny po rozpadu SSSR
Název práce v češtině: Krym jako objekt geopolitických vztahů Ruska a Ukrajiny po rozpadu SSSR
Název v anglickém jazyce: Crimea as an Object of Geopolitical Relationship of Russia and Ukraine
after the Collapse of the Soviet Union
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2006
Datum zadání: 20.06.2006
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Oponenti: Mgr. Tomáš Vaško
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK