Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika energetické bezpečnosti v agendě Evropské unie a Severoatlantické aliance
Název práce v češtině: Problematika energetické bezpečnosti v agendě Evropské unie a
Severoatlantické aliance
Název v anglickém jazyce: A Question of Energy Security in the Agenda of the European Union
and the North-Atlantic Alliance
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2006
Datum zadání: 19.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK