Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konfliktní cyklus a řešení ozbrojených konfliktů: analýza řešení konfliktů při rozpadu Jugoslávie
Název práce v češtině: Konfliktní cyklus a řešení ozbrojených konfliktů: analýza řešení konfliktů
při rozpadu Jugoslávie
Název v anglickém jazyce: Conflict Cycle and Armed Conflict Resolution: Analysis of Conflicts
during Disintegration of Yugoslavia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2006
Datum zadání: 19.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK