Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná regionální média - analýza podílu článků s regionální tématikou (Ostravska) na obsahu celorepublikového vydání Mladé fronty Dnes v letech 2003 až 2005
Název práce v češtině: Současná regionální média - analýza podílu článků s regionální tématikou (Ostravska) na obsahu celorepublikového vydání Mladé fronty Dnes v letech 2003 až 2005
Název v anglickém jazyce: Contemporary regional medias - The analysis of share of the regional Ostrava articles on number of the Mlada fronta Dnes from 2003 to 2005
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2007
Datum zadání: 08.08.2007
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK