Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí a zahraniční politika Gibraltaru vůči Velké Británii a Evropské unii
Název práce v češtině: Domácí a zahraniční politika Gibraltaru vůči Velké Británii a Evropské unii
Název v anglickém jazyce: Internal and External Policy of Gibraltar Towards Great Britain
and The Europe Union
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2006
Datum zadání: 18.06.2006
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK