Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka etiky při vzdělávání novinářů ve světě se zaměřením na Spojené státy americké, Velkou Británii a Francii
Název práce v češtině: Výuka etiky při vzdělávání novinářů ve světě se zaměřením na Spojené státy americké, Velkou Británii a Francii
Název v anglickém jazyce: Ethics training in educating journalists with a view to the United States of America, the United Kingdom and France
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2007
Datum zadání: 08.08.2007
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK