Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty práce sportovního novináře na příkladu vybraných dopinkových prohřešků českých sportovců
Název práce v češtině: Etické aspekty práce sportovního novináře na příkladu vybraných dopinkových prohřešků českých sportovců
Název v anglickém jazyce: Ethical aspects of sports journalist work illustrated on examples of several doping misconducts of Czech sportsman
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2006
Datum zadání: 08.08.2007
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK