Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - zkušenosti zaměstnavatelů z Libereckého kraje
Název práce v češtině: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - zkušenosti zaměstnavatelů z Libereckého kraje
Název v anglickém jazyce: Employment - experiences of employers in region of Liberec
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2007
Datum zadání: 27.07.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK