Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce komerčních a neziskových organizací při realizaci sociálních projektů
Název práce v češtině: Spolupráce komerčních a neziskových organizací při realizaci sociálních projektů
Název v anglickém jazyce: The cooperation beween comercial and non-government organizations in realization of social projects
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2007
Datum zadání: 27.07.2007
Datum a čas obhajoby: 12.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Taťjana Hlavatá
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK