Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tematický rozbor dochované tiskařské produkce Jiřího Nigrina (1571-1606)
Název práce v češtině: Tematický rozbor dochované tiskařské produkce Jiřího Nigrina (1571-1606)
Název v anglickém jazyce: Thematic analysis of the preserved printing production of Jiří Nigrin (1571-1606)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Hutař, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o životě a díle významného pražského tiskaře druhé poloviny 16. století a začátku 17. století ? Jiřího Nigrina. Zachycuje a tematicky rozebírá 35 let Nigrinovy tiskařské produkce (1571?1606) a další tři roky po jeho smrti, kdy tiskárnu spravovali dědici. Práce se skládá ze 4 hlavních kapitol, konečného zhodnocení a z části přílohové, rozdělené do tří úseků. V úvodní kapitole je zmíněn vznik a rozšíření knihtisku s historickým vhledem do doby, ve které tiskař žil se zaměřením na jeho řemeslo. V druhé kapitole je uveden stručný výčet několika dalších tiskařů pracujících ve stejné době. Samostatná kapitola je věnována osobě a profesní kariéře Jiřího Nigrina. V kapitole č. 4 je po jednotlivých letech uveden výčet a rozbor tisků. V přílohách jsou grafy s legendami, soupis dochované tiskařské produkce a ukázky několika tisků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK