Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace rjúkjúského území a jeho obyvatelstva do Velkojaponského císařství
Název práce v češtině: Integrace rjúkjúského území a jeho obyvatelstva do Velkojaponského císařství
Název v anglickém jazyce: Integration of Ryukyu territory and its inhabitants into the Japanese empire
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK