Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku a jeho odraz ve tvorbě hlavních představitelů
Název práce v češtině: Hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku a jeho odraz ve tvorbě hlavních představitelů
Název v anglickém jazyce: Folk crafts movement in Japan and its leading representatives
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2007
Datum zadání: 26.06.2007
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK