Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu
Název práce v češtině: Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of gender at work and in management
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2007
Datum zadání: 26.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK