Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Votivní terakoty z období střední římské republiky a jejich ovlivnění uměním Velkého Řecka
Název práce v češtině: Votivní terakoty z období střední římské republiky a jejich ovlivnění uměním Velkého Řecka
Název v anglickém jazyce: The votive terracottas of the Middle Roman Republic and the impact of Magna Graecia art on them
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2007
Datum zadání: 20.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK