Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce hlavy rodiny v Japonsku v 1. polovině 20. stol.
Název práce v češtině: Funkce hlavy rodiny v Japonsku v 1. polovině 20. stol.
Název v anglickém jazyce: The role of the head of family in Japan in the first half of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK