Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhlasové komentáře K.B. Jiráka pro Hlas Ameriky z let 1957-72
Název práce v češtině: Rozhlasové komentáře K.B. Jiráka pro Hlas Ameriky z let 1957-72
Název v anglickém jazyce: Broadcasting comments of K.B. Jirák for the Voice of America in 1957-1972
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marta Ottlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2007
Datum zadání: 28.11.2008
Datum a čas obhajoby: 17.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK