Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Virtuální světy - konstrukce minulosti jako hra. Amatérský historický šerm
Název práce v češtině: Virtuální světy - konstrukce minulosti jako hra. Amatérský historický šerm
Název v anglickém jazyce: Virtual worlds - construction of the past as a game. Amateur historical fencing
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2007
Datum zadání: 02.04.2007
Datum a čas obhajoby: 12.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:02.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK