Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomický vývoj KLDR po pádu světové socialistické soustavy
Název práce v češtině: Ekonomický vývoj KLDR po pádu světové socialistické soustavy
Název v anglickém jazyce: Economic development of DPRK after the breakdown of world socialist system
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: Jaromír Chlada - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2007
Datum zadání: 18.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK