Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokus o historiografickou komparaci Gukanšó a Džinnó Šótóki
Název práce v češtině: Pokus o historiografickou komparaci Gukanšó a Džinnó Šótóki
Název v anglickém jazyce: Gukansho and Jinno Shotoki - an attempt at historiographic comparison
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2007
Datum zadání: 14.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK