Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdeněk Palcr
Název práce v češtině: Zdeněk Palcr
Název v anglickém jazyce: Zdeněk Palcr
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2007
Datum zadání: 13.04.2007
Datum a čas obhajoby: 13.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK