Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace knihovních fondů ČVUT: implementace Třídění Kongresové knihovny
Název práce v češtině: Transformace knihovních fondů ČVUT: implementace Třídění Kongresové knihovny
Název v anglickém jazyce: Transformation of CTU libraries' collection: Library of Congress Classification implementation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2007
Datum zadání: 08.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Marta Machytková
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK