Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovské instituce a státní správa v letech 1945-1956
Název práce v češtině: Židovské instituce a státní správa v letech 1945-1956
Název v anglickém jazyce: Jewish institutions and the state administration in Czechoslovakia between 1945-1956
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2007
Datum zadání: 08.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Alena Nosková
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK