Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Kramář a Tomáš Garrigue Masaryk ve svých dopisech z let 1918-1936. Edice a rozbor jejich vzájemné korespondence
Název práce v češtině: Karel Kramář a Tomáš Garrigue Masaryk ve svých dopisech z let 1918-1936. Edice a rozbor jejich vzájemné korespondence
Název v anglickém jazyce: Karel Kramář and Tomáš Garrigue Masaryk in their letters of the years 1918-1936. Edition and analysis of mutual correspondence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2007
Datum zadání: 08.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK