Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání pro udržitelný cestovní ruch
Název práce v češtině: Vzdělávání pro udržitelný cestovní ruch
Název v anglickém jazyce: Education for sustainable tourism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2007
Datum zadání: 08.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK