Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek.
Název práce v češtině: Problematika zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek.
Název v anglickém jazyce: Problems of employment of ex-drug users
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2007
Datum zadání: 08.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Sycha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK