Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní španělština
Název práce v češtině: Právní španělština
Název v anglickém jazyce: Legal Spanish
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2007
Datum zadání: 07.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK