Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imigrace a kulturní identita. Kulturní konstrukce kontinuity a identity u žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR
Název práce v češtině: Imigrace a kulturní identita. Kulturní konstrukce kontinuity a identity u žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR
Název v anglickém jazyce: Imigration and cultural identity. The estabilishment of asylum-seeker's cultural continuity and identity in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK