Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Andokidova řeč O mystériích. Překlad, komentář a úvodní studie
Název práce v češtině: Andokidova řeč O mystériích. Překlad, komentář a úvodní studie
Název v anglickém jazyce: The Andokides' speech On the mysteries. Translation, commentary and introductory study
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Souček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2007
Datum zadání: 06.06.2007
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK