Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody Harm Reduction terénních programů Drop in, o.p.s.
Název práce v češtině: Metody Harm Reduction terénních programů Drop in, o.p.s.
Název v anglickém jazyce: Harm Reduction methods of fieldwork programs Drop in, o p.s.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum a čas obhajoby: 29.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: MUDr. Dušan Randák
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK