Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání forem náhradní rodinné péče v České republice a v Anglii
Název práce v češtině: Srovnání forem náhradní rodinné péče v České republice a v Anglii
Název v anglickém jazyce: Comparision of substitutional family in the Czech Republic and England
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Filipová
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK