Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Schillerovi Loupežníci v překladu J.J. Kolára, O. Fischera a J. Stacha
Název práce v češtině: Schillerovi Loupežníci v překladu J.J. Kolára, O. Fischera a J. Stacha
Název v anglickém jazyce: Schillers' drama "Die Räuber" and three Czech translations by J.J. Kolár, O. Fischer and J. Stach
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.08.2007
Datum zadání: 11.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Jiří Veselý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK