Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lokalizace softwaru a překladatelské nástroje. Případová studie: Mozilla Firefox v2.0
Název práce v češtině: Lokalizace softwaru a překladatelské nástroje. Případová studie: Mozilla Firefox v2.0
Název v anglickém jazyce: Software localization and translation tools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Nemejovský, BA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK