Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systémy ochranných známek na Internetu
Název práce v češtině: Systémy ochranných známek na Internetu
Název v anglickém jazyce: Trademarks systems on the Internet
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce je charakteristika evropských systémů ochranných známek na Internetu. Jedná se pouze o národní databáze spadající pod patentové a známkové úřady jednotlivých států přístupné zdarma. Cílem práce je potom porovnání těchto systémů podle stanovených kritérií. Systémy jsou hodnoceny podle kritérií vycházejících jednak z obecného uživatelského přístupu a jednak z normy ČSN EN ISO 9241, která se zabývá ergonomickými požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Hlavní pozornost je zaměřena na vyhledávání v databázích ochranných známek a způsoby přihlašování ochranných známek k úřadům. Pro srovnání se zahraničními systémy je analyzován také Úřad průmyslového vlastnictví a jeho internetová prezentace. -- Práce se věnuje také teoretickým aspektům problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů. Definuje rozdíly mezi ochrannými známkami a průmyslovými vzory České republiky a Společenství a stručně charakterizuje mezinárodní smlouvy vztahující se k právům na označení. Lehce jsou nastíněna také třídění ochranných známek a průmyslových vzorů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK