Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života
Název práce v češtině: Kvalita života
Název v anglickém jazyce: The quality of life
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2007
Datum zadání: 17.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK