Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výtvarné umělkyně ve druhé polovině 19. století
Název práce v češtině: Výtvarné umělkyně ve druhé polovině 19. století
Název v anglickém jazyce: The women - artists in second half of the 19th century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2007
Datum zadání: 10.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK