Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlaždice vyšehradského typu
Název práce v češtině: Dlaždice vyšehradského typu
Název v anglickém jazyce: Tiles of Vyšehrad type
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2007
Datum zadání: 04.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK