Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pikareskní rysy Galdósova Milosrdenství a Barojova Boje o život
Název práce v češtině: Pikareskní rysy Galdósova Milosrdenství a Barojova Boje o život
Název v anglickém jazyce: Picaresque aspects in the novel Mercy of Galdós and in The struggle for life of Baroja
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Michal Fousek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2007
Datum zadání: 04.05.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Forbelský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK