Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostor města ve švédské literatuře počátku 20. století se zaměřením na romány Hjalmara Söderberga
Název práce v češtině: Prostor města ve švédské literatuře počátku 20. století se zaměřením na romány Hjalmara Söderberga
Název v anglickém jazyce: Urban space in Swedish literature of the early 20th century with focus on novels by Hjalmar Söderberg
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2007
Datum zadání: 03.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.05.2007 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Dagmar Hartlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK