Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost generála Douglase MacArthura a jeho role v Korejské válce
Název práce v češtině: Osobnost generála Douglase MacArthura a jeho role v Korejské válce
Název v anglickém jazyce: General MacArthur and his role in the Korean war (1950-53)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2007
Datum zadání: 03.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Bláha, M.A.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Bláha, M.A.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK