Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korespondence Pavla Papáčka s Aloisem Gallatem, Václavem Ježkem, Josefem Posltem a Eduardem Strassem. Edice Korespondence z let 1888-1930
Název práce v češtině: Korespondence Pavla Papáčka s Aloisem Gallatem, Václavem Ježkem, Josefem Posltem a Eduardem Strassem. Edice Korespondence z let 1888-1930
Název v anglickém jazyce: The correspondence of Pavel Papáček with Alois Gallat, Václav Ježek, Josef Poslt and Eduard Strass
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2007
Datum zadání: 02.03.2007
Datum a čas obhajoby: 02.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Kobetič
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK