Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociologické a psychologické příčiny nepoměrného zastoupení žen v řídících funkcích
Název práce v češtině: Sociologické a psychologické příčiny nepoměrného zastoupení žen v řídících funkcích
Název v anglickém jazyce: Sociological and psychological causes of disproportionate representation of women in management position
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2007
Datum zadání: 02.05.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK