Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mbira - hudební tradice zimbabwshého etnika Shona
Název práce v češtině: Mbira - hudební tradice zimbabwshého etnika Shona
Název v anglickém jazyce: Mbira - the musical tradition of the Shona in Zimbabwe
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2007
Datum zadání: 25.04.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. MgA. Milan Slavický
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK