Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní imaginace. Možnosti a rizika
Název práce v češtině: Aktivní imaginace. Možnosti a rizika
Název v anglickém jazyce: Active imagination. Options and risks
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2007
Datum zadání: 08.02.2007
Datum a čas obhajoby: 12.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:08.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.04.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vendula Junková
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK