Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sovětsko-americké vztahy mezi détente a polskou krizí (1977-1981)
Název práce v češtině: Sovětsko-americké vztahy mezi détente a polskou krizí (1977-1981)
Název v anglickém jazyce: Soviet-American relations between détente and the Polish crisis (1977-1981)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2007
Datum zadání: 05.04.2007
Datum a čas obhajoby: 30.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK