Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Party of the Democratic Revolution" - the upholder of the revolutionary tradition
Název práce v češtině: "Strana demokratické revoluce" - zastánce revoluční tradice
Název v anglickém jazyce: "Party of the Democratic Revolution" - the upholder of the revolutionary tradition
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2007
Datum zadání: 02.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK