Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha neziskových organizací v ovlivňování volného času dětí a mládeže (13-18 let)
Název práce v češtině: Úloha neziskových organizací v ovlivňování volného času dětí a mládeže (13-18 let)
Název v anglickém jazyce: The role of non-profit organisations in determining leisure time activity of children and adolescent youth
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2007
Datum zadání: 20.06.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 12:30
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK