Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy prestiže učitelů základní školy
Název práce v češtině: Problémy prestiže učitelů základní školy
Název v anglickém jazyce: Basic school teachers' prestige issues
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2007
Datum zadání: 05.04.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK