Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Azylová politika ve Španělsku v letech 1995 - 2005
Název práce v češtině: Azylová politika ve Španělsku v letech 1995 - 2005
Název v anglickém jazyce: Asylum Policies in Spain in Years 1995 - 2005
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Traian Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: Štěpánka Korytová Magstadt, M.A., CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK